USTANOVA

za  novo

Pediatrično kliniko v Ljubljani

TRR ABANKA - VIPA, D.D.:                         05100-8010447959

Otrocipo.gif (7966 bytes)

Aktualno za leto 2004


 

 

PRAVI PRIJATELJ VEDNO RAD POMAGA

V Ljubljani, 28. septembra 2004

 

Medtem, ko gradnja nove pediatrične klinike teče v skladu z roki iz pogodbe o izvedbi gradbenih in obrtniških del z edino pripombo, da za nekaj dni prehitevajo roke iz gradbenih dnevnikov, potekajo različne akcije zbiranja sredstev za opremo nove pediatrične klinike v Ljubljani.  Takoj ko bo znano, kaj bo vključeno v investicijo, ki jo financira Ministrstvo za zdravje, in kaj ne, bo medicinska stroka pričela pripravljati seznam prioritetnih nabav.

V letošnjem letu potekata kar dve akciji, ki se podaljšujeta iz prejšnjih let.

Ena je pogodba s podjetjem EMMA d.o.o., ki izdeluje vse vrste čestitk in že nekaj let zaporedoma določen delež od prodaje  vseh vrst voščilnic oziroma čestitk, ki so na razpolago v vseh večjih blagovnicah in knjigarnah namenja za novo pediatrično kliniko. S svojim prispevkom so postali ne samo vsako leto veliki donator, ampak tudi glavni donator.

Druga je akcija podjetja BID d.o.o., ki se je začela z Mladinsko knjigo in se nadaljuje samo z enim od partnerjem to je podjetjem BID d.o.o. To podjetje proizvaja otroška modna oblačila Maček Muri in Muca Maca in delelež od prodaje ravno tako namenja za novo pediatrično kliniko.

Od spomladi letos pa teče tudi akcija pošiljanja SMS-ov »Danes je pravi dan za darilo«, ki bo v skladu s pogodbo potekala do izgradnje nove Pediatrične klinike. V tej akciji donirajo posamezniki, ki pošiljajo SMS sporočila na številko 1919 s ključno besedo OTROK in Mobitel, ki se je odpovedal stroškom oziroma prihodkom povezanih s takšnim doniranjem.

V septembru pa praznuje desetletnico delovanja šola uporabnih umetnosti FAMUL STUART, ki ta čas razstavlja na Ljubljanskem gradu. Razstava bo zaključena 10. oktobra. Do takrat lahko obiskovalci v zameno za donacijo prejmejo škratovo kapico avtorja Damijana Komela, ki želi na ta način protestirati proti vsem oblikam nasilja in vojnam. Razstavljenih je kar 1500 kapic in odločili so se, da bo 500 kapic prispevalo k opremi nove pediatrične klinike. Torej se sprehodite na Ljubljanski grad in prispevajte k uresničitvi humanih načrtov  zavzetih umetnikov. 

 

Biserka Marolt Meden

Predsednica uprave Ustanove


DANES JE PRAVI DAN ZA DARILO!

V Ljubljani, 8. julij 2004

AKCIJA »SMS donacija za opremo nove pediatrične klinike«  SE JE PRIJELA   V juniju zbranih 749.430,45 sit ( od aprila do julija skupaj več kot milijon tolarjev)

 

Sredstva se zbirajo s pomočjo SMS sporočil preko mobilnih telefonov v Mobitelovem omrežju GSM in UMTS. Donatorja sta vedno dva: posameznik, ki se odloči za donacijo in pošlje SMS s ključno besedo OTROK na številko 1919 in pa družba Mobitel, ki  v lastnem imenu donira zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil na številko 1919 s ključno besedo OTROK po odbitju DDV-ja, ki pripada državi.

Organizatorja akcije sta Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani in družba Mobitel.

Ker je znano, da v investicijo ne bo vključena vsa potrebna oprema, bodo zbrana sredstva iz donacij namenjena nakupu potrebne medicinske opreme. Na ta način bomo pripomogli, da bo nova pediatrična klinika prej zaživela na novi lokaciji.

Ustanova za novo pediatrično kliniko, se tako kot vedno do sedaj trudi, da bi akcijo izpeljala s čim manj stroškov s pomočjo donacij oziroma sponzorstev v storitvah in materialu. Zato celotna promocija akcije poteka na takšen način.

V aprilu in maju so TV spot, ki ga je donatorsko pripravila Videoprodukcija Kregar  začeli predvajati na TV Papriki TV Piki in RTV SLO.

V maju so bile v lokalih po vsej Sloveniji na razpolago FELIX kartice (tisk sta sponzorirali tiskarni Petrič in T.K.B.M.; distribucijo pa UMCO).

V juniju  so vas na sponzorskih plakatnih mestih Proreklam Europlakata pozdravili jumbo plakati in city light panoji oblikovalke Mine Žabnikar.  Tisk je sponzorirala tiskarna Hecht.

Na donatorskih oglasnih mestih »Oglaševalske galerije« v zdravstvenih ustanovah so na ogled plakati, ki sta jih  donirala Reprostudio CAMERA in tiskarna TIPOS.

Tudi tiskani mediji so bili naprošeni za  brezplačne objave. Sponzorske in donatorske objave so bile v Jani, Lady, Radarju, Naši ženi in Mladini.

V juliju so se  po Radiu Slovenija  akciji  pridružile lokalne radijske postaje ( Radio Zeleni Val, Radio Fantasy, Radio Cerkno).  

Vsi, ki že sodelujejo kot sponzorji in donatorji so navedeni na domači strani Ustanove  www.trzinka.si/skladpk.htm, upamo pa, da se bo krog sodelujočih v naslednjih dveh letih razširil in bo s pomočjo majhnih donacij ( tolarska protivrednost enega  EUR-a  = 230 sit) mogoče kupiti velik in vreden medicinski aparat.  

DANES JE PRAVI DAN ZA DARILO! Pošljite SMS s ključno besedo OTROK na številko 1919 in prispevali boste 1 evro za opremo Pediatrične klinike in povečali do julija zbrana sredstva (1.129.819,64 tolarjev).

Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani


DANES JE PRAVI DAN ZA DARILO!

V Ljubljani, 24.maja 2004

Tako glasi slogan, ki spremlja novo akcijo zbiranja sredstev za opremo nove pediatrične klinike v Ljubljani.

Akcija ima delovni naslov SMS DONACIJA ZA NOVO PEDIATRIČNO KLINIKO, saj se sredstva zbirajo s pomočjo SMS sporočil preko mobilnih telefonov. Donatorja sta vedno dva: posameznik, ki se odloči za donacijo in pošlje SMS s ključno besedo OTROK na številko 1919 in pa družba Mobitel, ki  v lastnem imenu donira zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil na številko 1919 s ključno besedo OTROK po odbitju DDV-ja, ki pripada državi.

Organizatorja akcije sta Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani in družba Mobitel.

Ker je znano, da v investicijo ne bo vključena vsa potrebna oprema, bodo zbrana sredstva iz donacij namenjena nakupu potrebne medicinske opreme. Na ta način bomo pripomogli, da bo nova pediatrična klinika prej zaživela na novi lokaciji.

Ustanova za novo pediatrično kliniko, se tako kot vedno do sedaj trudi, da bi akcijo izpeljala s čim manj stroškov s pomočjo donacij oziroma sponzorstev v storitvah in materialu. Zaenkrat celotna promocija akcije poteka na takšen način. Mediji so bili naprošeni za  brezplačne objave. Vsi, ki že sodelujejo kot sponzorji in donatorji so navedeni na domači strani Ustanove  www.trzinka.si/skladpk.htm, upamo pa, da se bo krog sodelujočih v naslednjih dveh letih razširil in bo s pomočjo majhnih donacij ( tolarska protivrednost enega  EUR-a  = 230 sit) mogoče kupiti velik in vreden medicinski aparat.  

Te dni je bil v Videoprodukciji Kregar donatorsko narejen TV spot, ki ga bosta začeli predvajati TV PAPRIKA in TEVEPIKA.

Donatorsko so bile natiskane tudi FELIX kartice, ki so že v lokalih po Sloveniji.

V aprilu je bilo s pomočjo SMS-jev in Mobitela zbranih 79.000,00 sit.

DANES JE PRAVI DAN ZA DONACIJO! Pošljite SMS s ključno besedo OTROK na številko 1919 in prispevali boste 1 evro za opremo Pediatrične klinike.

                                                                  Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani


DANES JE PRAVI DAN ZA DARILO - vendar le za Mobitelove naročnike in Mobiuporabnike

Ljubljana, 1. aprila 2004

 

Vodstvo DEBITELA  je obvestilo upravo Ustanove za novo pediatrično kliniko, da kljub dobremu namenu niso uspeli pravočasno ustrezno predelati informacijskega sistema ( tako Billing sistema kot tudi internega finančnega sistema) v smislu transparentnega izkazovanja donacije na izdanih računih debitelovih donatorjev SMS sporočil v akciji SMS donacija za novo pediatrično kliniko, ki se je začela te dni in bo trajala do konca leta 2006.

Tako ostajata organizatorja akcije samo Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani in družba Mobitel, ki je obenem tudi donator v tej akciji, saj so se odpovedali vsem prihodkom na račun opravljenih storitev v zvezi s to akcijo.

Akciji se lahko kot donatorji pridružijo vsi Mobitelovi naročniki in Mobiuporabniki, ki pošljejo SMS sporočilo s ključno besedo OTROK na številko 1919 in na ta način prispevajo nekaj več kot evro za opremo nove pediatrične klinike. Vsi donatorji prejmejo »zahvalni« SMS oziroma lepo misel, ki so jo prispevale znane osebnosti iz javnega življenja in drugi.

Vse informacije so na voljo na domači strani Ustanove za novo pediatrično kliniko v Ljubljani  www.trzinka.si/skladpk.htm . Družba Mobitel bo omogočala mesečno spremljanje zbranih sredstev.

 

Biserka Marolt Meden

Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani


DANES JE PRAVI DAN ZA DARILO!

V Ljubljani, 30. marca 2004

 

Tako glasi slogan, ki spremlja novo akcijo zbiranja sredstev za opremo nove pediatrične klinike v Ljubljani.

Akcija ima delovni naslov SMS DONACIJA ZA NOVO PEDIATRIČNO KLINIKO, saj se bodo sredstva zbirala s pomočjo SMS sporočil preko mobilnih telefonov. Donatorja bosta vedno dva: posameznik, ki se bo odločil za donacijo in poslal SMS s ključno besedo OTROK na številko 1919 in pa družbi Mobitel in Debitel, ki bosta v lastnem imenu donirali zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil na številko 1919 s ključno besedo OTROK po odbitju DDV-ja, ki pripada državi.

Akcija predstavlja nadgradnjo uspešne akcije Smeh Malega Sončka, ki jo je lani organiziralo podjetje Lineair International d.o.o.

Letos so organizatorji akcije Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani, družbi Mobitel in Debitel.

Družba Mobitel, ki je  vodila do sedaj eno najuspešnješih akcij zbiranja sredstev za izgradnjo nove pediatrične klinike v Ljubljani Kam so šli vsi? v letu 1997, je takrat postala častni sponzor akcije, saj so takrat zbrana sredstva bistveno prispevala, da so aktivnosti v pripravah na gradnjo ( odkupi nepremičnin in zemljišč) lahko nemoteno potekali kljub temu, da v proračunu ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev, ki jih naj bi zagotavljal Zakon o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove pediatrične klinike v Ljubljani.

Te dni bodo začeli z deli na prestavitvi komunikacijskega voda – tunela med Infekcijsko kliniko in Kliničnim centrom in nato dokončali gradbena dela na izkopu gradbene jame za novo pediatrično kliniko v Ljubljani. Po odločitvi Državne revizijske komisije, ki je zavrnila zahtevek za revizijo, se nadaljuje postopek oddaje javnega naročila za gradbena in obrtniška dela za novo pediatrično kliniko. Odpiranje ponudb je predvideno 28. aprila 2004. Minister še vedno zagotavlja, da bo nova pediatrična klinika zgrajena jeseni 2006.

Ker je znano, da v investicijo ne bo vključena vsa potrebna oprema, bodo zbrana sredstva iz donacij namenjena nakupu potrebne medicinske opreme. Na ta način bomo pripomogli, da bo nova pediatrična klinika prej zaživela na novi lokaciji.  Donacije iz akcije SMS DONACIJA ZA NOVO PEDIATRIČNO KLINIKO, ki bo trajala do oktobra 2006, se bodo pridružile do sedaj zbranim in dolgoročno vezanim sredstvom iz donacij, ki ta čas znašajo 161.844.000,00 tolarjev.

Od leta 1994 do marca 2004 je bilo skupaj zbranih 431.624.176,31 tolarjev.

Ker je tokrat eden glavnih organizatorjev akcije, ob družbi Mobitel in Debitel, Ustanova za novo pediatrično kliniko, se tako kot vedno do sedaj trudi, da bi akcijo izpeljala s čim manj stroškov s pomočjo donacij oziroma sponzorstev v storitvah in materialu. Zaenkrat celotna promocija akcije poteka na takšen način. Mediji so bili naprošeni za  brezplačne objave. Vsi, ki že sodelujejo kot sponzorji in donatorji so navedeni na domači strani Ustanove  www.trzinka.si/skladpk.htm, upamo pa, da se bo krog sodelujočih v naslednjih dveh letih razširil in bo s pomočjo majhnih donacij ( tolarska protivrednost enega  EUR-a  = 230 sit) mogoče kupiti velik in vreden medicinski aparat.  

Z veseljem pa vam sporočamo, da so se akciji donatorsko pridružili tudi kreativci, produkcijske hiše in mediji, kajti brez njih ne bi vedeli za  to SMS akcijo :

Mina Žabnikar, oblikovanje

Camera,d.o.o., priprava na tisk

Tamara Slapar, Brand Media d.o.o. – medijsko svetovanje

Katja Romih – stiki z znanimi osebnostmi  

Tiskarna TKBM – tisk Felix kartic

Proreklam Europlakat, jumbo plakati in city light

Tiskarna Hecht – tisk plakatov

UMCO d.d., Ljubljana  - tisk Felix kartic

Branko Petrič s.p., Tiskarna Petrič

Videoprodukcija Kregar, TV spot

Romana Kranjčan,

Heliopolis s Tilnom Pusarjem in Sašo Einsiedler –  produkcija radijskih sporočil

Robert Perič –  skrbništvo domače strani

 

in vsi mediji (do danes),  ki bodo brezplačno objavili radijski, TV ali tiskan oglas:

DELO revije objave v Jani in Lady (v znesku 2.255.000,00 sit)

Naša žena

Radar

Mladina

Kinodvor

Slovenska kinoteka

Radio ZELENI VAL

PAPRIKA

najdi.si

TEVEPIKA

Pridružili pa so se nam tudi znane Slovenke in Slovenci, ki so prispevali »zahvalna« kratka sporočila: Ajša Šunjič, Rebeka Dremelj, Mark Žitnik, Frenk Nova, Bernarda Žarn, Natalija Verboten, Jan Plestenjak, Natka Geržina, Blažka Muller Pograjc, Alja Pegan in mnogi anonimni pisci, ki so se tako pridružili akciji.

Danes pa se vam za donacijo zahvaljuje županja MOL Danica Simšič.

 

DANES JE PRAVI DAN ZA DONACIJO!

 

                                                                            Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani

 

 

Več informacij:

Biserka Marolt Meden, Ustanova (041 645 000)

in Urša Manček, Mobitel. d.d. (01 472 2920)


MEJNIKI V DELU USTANOVE ZA NOVO PEDIATRIČNO KLINIKO V LJUBLJANI OD LETA 1994 DO LETA 2004

Marca 2004

 

O      Poleti leta 1994 je bil pri reviji Otrok in družina ustanovljen Odbor za novo Pediatrično kliniko. S tem dejanjem je civilna družba izrazila željo in zahtevo po intenzivnejši akciji za novo pediatrično kliniko, nujno in potrebno tako po mnenju pediatrov kot tudi staršev otrok že kar nekaj časa.

 

O      Jeseni 1994 je bil na Pediatrični kliniki ustanovljen Iniciativni strokovni odbor za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani.

 

O      V decembru 1994 je bila podpisana pogodba o ustanovitvi Sklada za izgradnjo nove Pediatrične klinike. Podpisali so jo Klinični center v Ljubljani v imenu Pediatrične klinike, GP Grosuplje, DZS, d.d., BTC, d.d., in Dietetika, d.o.o.

 

O      Odbor za novo pediatrično kliniko je vodil aktivnosti za zbiranje sredstev, soorganiziral različne prireditve in obveščal javnost o potrebnosti novogradnje in doseženih rezultatih v akciji za izgradnjo nove pediatrične klinike. Odbor je  bil tudi pobudnik posebnega zakona in povezal je poslanke ter poslance vseh poslanskih skupin, da so zakon skupaj predlagali v obravnavo.

 

O      Septembra 1996 je bil sprejet Zakon o zagotovitvi sredstev za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani, ki je predvidel, da bo država v letih od 1997 do 2001 zagotavljala sredstva za gradnjo iz proračuna.

 

O      Novembra 1996 se je Sklad skladno z Zakonom o ustanovah preoblikoval in se preimenoval v Ustanovo Sklad za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani.

 

O      V letu 1997 še niso bila zagotovljena proračunska sredstva za priprave na gradnjo, zato je financiranje priprav na gradnjo v sodelovanju z investitorjem Ministrstvom za zdravstvo prevzela uprava Ustanove.

 

O      Oktobra 1997 sta Ministrstvo za zdravje in Ustanova Sklad za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani podpisala Dogovor o vključevanju namenskih sredstev Ustanove v investicijo.

 

O      V letu 1998 je bil dokončan Medicinsko-funkcionalni program za novo kliniko, ki je bil podlaga za javni razpis. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS februarja 1998. Postopek izbire je bil zaključen v maju istega leta.  Izbran  je bil projekt BIRO 71 pod vodstvom arhitekta Jurija Princesa.

 

O      14. oktobra 1998 je bil na lokaciji nove pediatrične klinike v Ljubljani ob Korytkovi ulici postavljen temeljni kamen za novo kliniko.

 

O      Ko je BIRO 71 pripravil idejni projekt za novo Pediatrično kliniko, so sledile revizije oziroma racionalizacije projekta. Zadnja in najbolj korenita je bila dokončana v letu 2003, ko so se začela dejanska zemeljska dela na lokaciji (prestavitev komunalnih vodov).

 

O      V letih 1999 in 2000 so potekale priprave na gradnjo in naporni dogovori z lastniki nepremičnin ter najemniki. Leta 2000 sta bili porušeni prvi dve hiši: Korytkova 5 in Bohoričeva 24.

 

O      V letu 2001 so bile odkupljene vse nepremičnine in zemljišča na lokaciji nove klinike ob Bohoričevi in Korytkovi ulici, zagotovljena so bila vsa nadomestna stanovanja za najemnike in večina se je tudi preselila.

 

O      3. decembra 2001 je bilo pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje za novo Pediatrično kliniko. Priprave na gradnjo so bile skorajda končane. Opravljeno je bilo veliko delo, ki ga je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje prostovoljno in odgovorno opravila Ustanova  v sodelovanju z zunanjimi sodelavci.

 

O      Veljavnost prvega petletnega zakona o zagotavljanju sredstev za novo  kliniko se je iztekala, ko se  gradnja še ni začela. Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani je zagovarjala podaljšanje zakonskih možnosti za financiranje gradnje. 21. decembra je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija za obdobje 1994 – 2003. V spremembe je vključeno tudi financiranje nove pediatrične klinike v obdobju od leta 2003 do leta 2007 oziroma do leta 2006, ko naj bi bila nova pediatrična klinika predana uporabnikom.

 

O      Ministrstvo za zdravje se je v letu 2001 odločilo za nakup zgradbe Zavoda za varstvo pri delu in s tem za deloma spremenjeno vsebino novogradnje. V novo stavbo pediatrične klinike se bo v celoti preselila otroška kirurgija. Laboratorijska dejavnost Kliničnega centra vključno z dejavnostjo Pediatrične klinike pa se bo v celoti združila v odkupljeni zgradbi Zavoda za varstvo pri delu.

 

O      V letu 2002 je bila napovedana nova »avstralska revizija«, ki je v juniju 2003 prinesla dokončno podobo nove Pediatrične klinike v Ljubljani.

 

O      Decembra 2003 sta prevzela ključe nadomestnih stanovanj še zadnja sva najemnika, ki sta se v januarju 2004 izselila in februarja je bila porušena zadnja stavba na lokaciji nove pediatrične klinike v Ljubljani.

 

O      Ministrstvo za zdravje je spomladi 2003 izbralo izvajalca za izkop in zaščito gradbene jame za novo pediatrično kliniko. 5. decembra 2003 je bil objavljen javni razpis za gradbena in obrtniška dela. Zaradi revizijskega zahtevka  odpiranja ponudb 3. februarja 2004 ni bilo in je predvideno 28. aprila 2004.

 

O      V času od  začetka akcije so projekt podpirali in  sodelovali naslednji ministri:

      Božidar Voljč

      Marjan Jereb

      Andrej Bručan

      Dušan Keber

 

O      V okviru Sklada za izgradnjo nove pediatrične klinike v Ljubljani, kasneje Ustanove Sklada za izgradnjo nove pediatrične klinike v Ljubljani in danes Ustanove za novo pediatrično kliniko v Ljubljani so kot prostovoljci pomagali naslednji člani in članice uprave:

Tadej Battelino,

Igor Bavčar,

Dušan Blaganje,

Erika Braniselj,  

Franc Hočevar,

Darja Hrast,

Roman Jakič,

Srečo Kirn,

Miha Kovač, 

Majda Kregelj Zbačnik,

Ciril Kržišnik,

Darja Lavtižar Bebler,  

Biserka Marolt Meden,

Marjan Podobnik,

Primož Rode,

Danica Simšič,

Meta Stvarnik,

Violeta Zgonik.

·          imena v krepkem tisku so aktualni člani uprave

 

O      Častni sponzor akcije za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani je družba MOBITEL, d.d., ki je bila glavni sponzor v letih 1996 in 1997.

 

O      Glavni pokrovitelj akcije je bil od leta 1994 do zaključka mandata predsednik Republike Slovenije gospod Milan Kučan.

 

O      Od leta 1994 do marca 2004 je bilo zbranih  431.624.176,31  tolarjev.  

 

O      Nekaj več kot 300 milijonov tolarjev je bilo porabljenih za pripravo medicinsko-funkcionalnega programa, odkupe nepremičnin, nadomestna stanovanja, rušenje zgradb na lokaciji nove klinike, odškodnine, odvetniške, notarske stroške in plačilo davkov.

 

O      Ostala sredstva ( 161.844.000,00 sit) so dolgoročno vezana in čakajo na razpise za nakup opreme za novo pediatrično kliniko.

 

O      Prispevalo je več tisoč posameznikov, šol, vrtcev, podjetij, društev, strank, združenj tako iz Slovenije kot tudi iz drugih držav ter kontinentov.

Glavni donatorji so postali:

Leta 1996 in 1997

Bayer Pharma d.o.o., Ericsson Radio Systems AB, GIZ Gradis, KRKA p.o., Liberalna demokracija Slovenije, Mobitel d.d., Slovenska narodna podporna jednota, Telekom Slovenije

 

Leta 1998

Francis Magister in Slovenska narodna podporna jednota

 

Leta 1999

Francis Magister in Slovenska narodna podporna jednota

 

Leta 2000

Francis Magister in Joe Cvetash ter Slovenska narodna podporna jednota, PEJO TRADING d.o.o., dr.Vojko Arko

 

Leta 2001

Francis Magister in Slovenska narodna podporna jednota, Abanka d.d., Seam Commerce d.o.o.

 

Leta 2002

SNPJ ( F. Magister in J. Cvetash), AGENCIJA IMELDA d.o.o., EMMA d.o.o.

 

Leta 2003

Nada Dekleva, SNPJ ( F.Magister in J. Cvetash), ASTEC d.o.o.

Veliki donatorji so postali:

 

Leta 1996 in 1997

ABANKA d.d., Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ASTEC d.o.o., Banka Celje d.d., Bank Austria d.d., BTC d.d., Coca Cola Amatil, Slovenija d.d., Digitel d.d., DZS d.d., Elektronabava p.o., EMSO, Gorenje d.o.o., Hermes Plus d.d., HIT d.o.o., Imelda 8000 d.o.o., Lions Club Ljubljana, Luka Koper, Maximarket d.o.o., Merkur d.d., Mestna občina Ljubljana, Microsoft d.o.o., Nova Ljubljanska banka d.d. Oracle Software d.o.o., Podobnik Marjan in prijatelji, Pošta Slovenije p.o., PRO PLUS, Regal d.o.o., RTV Slovenija, Siemens, Slovenske novice d.d., SGP Primorje Ajdovščina, Smart Com d.o.o., Tehnounion d.d., Trenča d.o.o., VI-TEL d.o.o., Zavarovalnica Triglav d.d. Celje, Zveza HKS Slovenije

 

Leta 1998

ABANKA d.d., ASTEC d.o.o., Comprint d.o.o., Dairy Queen, Evropski pevski zbor študentov medicine, Filipič J.G., Gradis Teo d.d., Inspirational films, ZDA, Jerovšek Computers d.o.o., Kolinska d.d., Marko Milič, Mister Džirlo d.o.o., Marjan Sabo, Seam Commerce, d.o.o., Studio Moderna, Teksas d.o.o.

Leta 1999

ASTEC d.o.o., Bofrost d.o.o., Gradis TEO d.d., Jerovšek Computers d.o.o., Seam Commerce d.o.o., SKB banka d.d., Slovenska knjiga  d.o.o., Svetko Skok

Leta 2000

Agencija Imelda d.o.o., ASTEC d.o.o., BOFROST ADRIA d.o.o., Golf klub EAGLE Brnik, EMMA d.o.o. Hrastnik, Ljubljanske mlekarne d.d., Mobitel d.d., MPM Engineering d.o.o., Vida Pajk, Seam Commerce d.o.o., Telekom Slovenije d.d.

Leta 2001

ASTEC d.o.o., AVTO-PHONE d.o.o., BONOPAN d.o.o.,  EMMA d.o.o. Hrastnik, Galerija Gallus d.o.o., Golf klub EAGLE Brnik, Martin Krušič, LIVAR d.d. Ivančna Gorica, LESNINA Inženiring d.d., Potočnik Miha s.p. - Gostilna Čubr, Križ pri Komendi, Jožko in Aleks Rutar, Selo, Črniče, Sinerga d.o.o., SLOVENIC NATIONAL HOME, ZDA, Slovenska investicijska banka d.d., VIPI d.o.o., Brezje

Leta  2002

ASTEC d.o.o., EMMA d.o.o., Hrastnik, GPG Grosuplje, d.d., Kuchar Marija, LUKEM d.o.o., MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.

Leta 2003

 

ČASNIK FINANCE; KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana; EMMA d.o.o. Hrastnik; LINEAIR INTERNATIONAL d.o.o., Ljubljana; MOBITEL d.d., Ljubljana; ELCI d.o.o., Preddvor in B&B d.o.o., Kranj; BTS COMPANY d.o.o. Ljubljana;  TERMO d.d., Škofja Loka; IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Ljubljana in DDC svetovanje inženiring d.o.o., Ljubljana, ASTEC d.o.o. in DEMA PLUS d.o.o.

 

Leta 2004

EMMA d.o.o. Hrastnik

Ker zakon zagotavlja sredstva za izgradnjo nove pediatrične klinike v Ljubljani, se je Ustanova za novo pediatrično kliniko v Ljubljani odločila, da še naprej zbira sredstva za opremo, ki jo bomo začeli nabavljati na javnih razpisih v letu 2005, kajti leta 2006 bo nova pediatrična klinika predana uporabnikom.


Aktualno za leto 2003

Aktualno za leto 2002

Aktualno za leto 2001

Aktualno za leto 2000

Aktualno za leto 1999

Aktualno za leto 1998

nazaj.gif (1532 bytes)

pkdomov.gif (3296 bytes)

naprej.gif (1530 bytes)

Najboljši ogled z : explorer.gif (8609 bytes)  strani so pripravljene z: FPcreated.gif (9674 bytes)

Zadnjič posodobljeno 05.03.2009

To stran je naredila Trzinka (2228 bytes)

-->

To stran je naredila Trzinka (2228 bytes)