SklaLogo.gif (211280 bytes)

USTANOVA

za  novo

Pediatrično kliniko v Ljubljani

TRR ABANKA - VIPA, D.D.:                         05100-8010447959

Otrocipo.gif (7966 bytes)

Poleti leta 1994 je bil pri reviji Otrok in družina na pobudo Majde Kregelj Zbačnik, dr.med, prof.dr.Cirila Kržišnika, dr.med in Biserke Marolt - Meden ustanovljen Odbor za novo pediatrično kliniko kot izraz potreb civilne družbe, da intenziviramo akcijo za novo Pediatrično kliniko, ki je bila kot nujnost in potreba izražena tako v krogih pediatrov kot staršev otrok že kar nekaj časa.

Jeseni 1994 je bil na Pediatrični kliniki ustanovljen Iniciativni strokovni odbor za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani in v decembru 1994 je bila podpisana pogodba o ustanovitvi Sklada za izgradnjo nove Pediatrične klinike. Pogodbo so podpisali Klinični center v Ljubljani v imenu Pediatrične klinike, GP Grosuplje, DZS d.d., BTC d.d.in DIETETIKA d.o.o.

Sklad je bil ustanovljen z namenom zbiranja sredstev za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani.

Odbor za novo Pediatrično kliniko je vodil aktivnosti za zbiranje sredstev, soorganiziral različne prireditve in obveščal javnost o potrebnosti novogradnje in doseženih rezultatih v akciji za izgradnjo nove Pediatrične klinike. Odbor za novo Pediatrično kliniko je tudi iniciral in skupaj s poslanci in poslankami predlagatelji zakona vodil priprave na sprejem Zakona o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani, ki je bil sprejet 17. septembra 1996.

Iniciativni strokovni odbor pa je v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in zaposlenimi v Pediatrični kliniki pripravljal osnove za medicinsko - funkcionalni program za novo Pediatrično kliniko.

Novembra 1996 se je Sklad za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani preoblikoval v skladu z Zakonom o ustanovah. Imenovana je bila uprava ustanove Sklada, Strokovni svet, Častni svet in nadzorni svet.

Ustanova Sklad za izgradnjo nove Pediatrične klinike deluje v takšni obliki in sestavi tudi danes.

nazaj.gif (1532 bytes)

pkdomov.gif (3296 bytes)

naprej.gif (1530 bytes)

Najboljši ogled z : explorer.gif (8609 bytes)  strani so pripravljene z: FPcreated.gif (9674 bytes)

Zadnjič posodobljeno 05.03.2009

To stran je naredila Trzinka (2228 bytes)