SklaLogo.gif (211280 bytes)

USTANOVA

za  novo

Pediatrično kliniko v Ljubljani

TRR ABANKA - VIPA, D.D.:                         05100-8010447959

Otrocipo.gif (7966 bytes)

Uprava :

Tadej Battelino

Dušan Blaganje

Erika Braniselj

Franc Hočevar

Roman Jakič

Miha Kovač

Ciril Kržišnik

Biserka Marolt - Meden

Primož Rode

Danica Simšič

Meta Stvarnik

Majda Kregelj Zbačnik

Predsednica Uprave :

                    Biserka Marolt-Meden

 

Sekretariat uprave :

Ciril Kržišnik

Biserka Marolt-Meden

Meta Stvarnik - namestnica predsednice

 

Strokovni svet :

Alenka Vračko

Meta Accetto

Jožica Anžič

Tadej Battelino

Jana Frelih

Ciril Kržišnik

Rajko Kenda

Vasja Maček

Slavko Marolt

David Neubauer

Helena Peric

Janez Primožič

Igor M. Ravnik

 

Predsednik Strokovnega sveta :

                Ciril Kržišnik

 

Častni svet :

Dragica Bartenjev

Marija Erjavec

Jože Jeras

Krista Kocijančič

Zora Konjajev

Pavle Kornhauser

Nasta Mihevc

Ivica Tivadar

 

Nadzorni svet :

Mira Babič - predsednica

Rajko Kenda

Igor Velušček

 

Člani uprave v preteklih letih :

Igor Bavčar

Darja Lavtižar Bebler

Srečko Kirn

Marjan Podobnik

Violeta Zgonik

Častni sponzor akcije je MOBITEL d.d.

nazaj.gif (1532 bytes)

pkdomov.gif (3296 bytes)

naprej.gif (1530 bytes)

Najboljši ogled z : explorer.gif (8609 bytes)  strani so pripravljene z: FPcreated.gif (9674 bytes)

Zadnjič posodobljeno 05.03.2009

To stran je naredila Trzinka (2228 bytes)